Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait  www.sibelelcin.com  web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.sibelelcin.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura ile Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Tüm hakları SATICI’ya ait “www.sibelelcin.com” adresli internet sitesi üzerinden mutfak aletleri, banyo, vücut bakım Ürünleri , doğal ürünler, gıda ürünleri  ile bunlarla sınırlı olmaksızın satışa sunulan mal/ürünlerdir. Sözleşme konusu mal/ürünlere ilişkin bilgiler ile bunların temel özellikleri, Mal/Ürünün Cinsi/türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.sibelelcin.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Bazı ürünler el yapımı olduğu için Site’de resmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabilir veya hafif değişiklikler içerebilir.

Teslim fiyatı www.sibelelcin.com adlı web sitesinde belirtildiği gibidir.

• Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

• Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

• Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 2 – ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI’nın satın aldığı sözleşme konusu mal/ürünler, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, ALICI’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilir. Teslim süresi, KULLANICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 15 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir. Sürelerin hesabında hafta tatil günleri, resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü hesaba katılmayacaktır.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

ALICI, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 3 – CAYMA

ALICI, sözleşme konusu mal/ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yukarıda belirtilen adres ve numaralar üzerinden faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürün zarar görmemiş, yıkanmamış olarak, teslim edildiği orijinal haliyle ve/veya tekrar satılabilir konumda, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, mal/ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI’ya fatura aslının geri gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen mal/ürünün kargo bedeli SATICI tarafından web sayfasında ilan edilen kargo firması ile geri gönderilmesi halinde SATICI tarafından karşılanacaktır. Diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti kabul edilmemektedir.

Özel istek ve talepler uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle ve/veya hijyenik nedenlerle iade edilemeyecek olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarılmaması gerekliliği bildirilen ürünler ambalajından çıkarıldığında iade hakkı kullanılamaz .

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) Fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların ALICI tarafından doldurulması zorunludur.

c) 7 (Yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 10 (On) iş günü içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. Alıcı’nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için gönderim öncesinde SATICI’nın websitesinde sipariş durumu bölümünde bulunan iade süreçlerini tamamlayarak ilgili Kargo Firmasından gönderim numarası alması gerekmektedir.

d) Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

• SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhüt ve/veya vaatleri ön bilgilerin verildiği ve mesafeli satış sözleşmesinin yapıldığı anda geçerli olup sonrasında değişebilecektir.

• Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, SATICI bankaya eft ve havale yaptığı andır.

• www.sibelelcin.com tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura veya irsaliye ve fatura eşliğinde teslim edecektir. Paketler sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise seçilen ürüne göre SATICI’ya ait olacağı gibi ALICI’ya da ait olabilir.

• Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

• SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

• Site’de satışta bulunan mal/ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünleri gösterebilir ve böyle bir durumda gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir.

• SATICI, aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

• 18 yaşından küçükler Site’den alış-veriş yapamaz.

• Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

ALICI, gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda teyid edilmekle geçerlilik kazanır. Her halukarda Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yön